Asambleja e Anëtarëve

Asambleja është organi më i lartë qeverisës i QKRMT-së, që përcaton funksionimin e përgjithshëm të organizatës. Përgjegjësitë kryesore të Asamblesë kanë të bëjnë me politikat dhe cështjet financiare të organizatës. Për më tepër, Asambleja aprovon statutin e QKRMT-së, emëron dhe shkarkon anëtarët e Bordit dhe Drejtorin Ekzekutiv, si dhe aprovon Raportet Vjetore të Bordit. Asambleja ka mandat katër vjecar dhe përbëhet nga të paktën 11 anëtarë.

Anëtarët aktual janë:

Adem DEMAÇI-Anëtar nderi

Ardian KATI

Edona TOLAJ

Enver ÇESKO

Hana MARKU

Makifete SALIUKA

Nexhmedin SPAHIU

Sabit RRUSTEMI

Shaban JASHARI

Shukrije GASHI

Valdete IDRIZI

Zoja OSMANI