Category: Blog

T’krijosh për të dhënë

12 Mars, 2021 Pavarësisht se si udhëtimi i jetës ka formuar përceptimin e botës që i rrethon, fisnikëria dhe mirësia e këtyre grave azil kërkuese kanë mbetur të paprekura. Shprehia e tyre për të krijuar që pastaj të dhurojnë – u jep atyre një kënaqësi të vërtetë dhe një ndjenjë të thellë paqeje. Thurja filloi […]

Creating to GIVE

12th of March, 2021 No matter how life’s journey has shaped the perception of the world surrounding them, the nobility and kindness have remained untouched. Their habit of creating to give – gives them a true satisfaction and a deep feeling of peace. Knitting first started as an idea to help socializing groups of asylum […]

Covid-19: Sfidat e përshtatjes pas izolimit në “normalitet të ri” Copy

04.06.2020 Nga: Selvi Izeti Çarkaxhiu – Psikologe, KRCT Covid-19: Sfidat e përshtatjes pas izolimit në “normalitet të ri” Pas ngrirjes së madhe fillon edhe shkrirja e ngadaltë. Kemi kaluar plotë 81 ditë nga data 12 mars që kur vendi ynë hyri nën izolim, mbyllje dhe distancim shoqëror për shkak të Covid-19. Gjatë kësaj periudhe Koronavirusi ka […]

Covid-19: Sfidat e përshtatjes pas izolimit në “normalitet të ri”

04.06.2020 Nga: Selvi Izeti Çarkaxhiu – Psikologe, KRCT Covid-19: Sfidat e përshtatjes pas izolimit në “normalitet të ri” Pas ngrirjes së madhe fillon edhe shkrirja e ngadaltë. Kemi kaluar plotë 81 ditë nga data 12 mars që kur vendi ynë hyri nën izolim, mbyllje dhe distancim shoqëror për shkak të Covid-19. Gjatë kësaj periudhe Koronavirusi ka […]

Story from: ‘The diary of psychotherapy with survivors of sexual violence during the war in Kosovo’

29.05.2020 By: Selvi Izeti Çarkaxhiu – Psychologist, KRCT Story from: ‘The diary of psychotherapy with survivors of sexual violence during the war in Kosovo’ The survivors during the Pandemic – excerpt and summary from the psychotherapy sessions with one of the survivors of sexual violence during the war. The psychologist’s reflection of the work with the client during the period of COVID-19pandemic. “I am a survivor!” “I was merely […]

Rrëfim nga: ‘Ditari i psikoterapisë me të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosove’

29.05.2020 Nga: Selvi Izeti Çarkaxhiu – Psikologe, QKRMT Rrëfim nga: ‘Ditari i psikoterapisë me të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosove’ Të mbijetuarit në kohën e Pandemisë – shkëputur dhe përmbledhur nga seancat psikoterapeutike me një nga të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës. Reflektim i psikologes në punën me klientën gjatë periudhës së […]

Çfarë po ndodh me Benin në kohë të pandemisë?

26.05.2020 Nga: Luljeta Berisha Gollopeni – Psikologe, QKRMT Një ilustrim i shkurtër mbi ndikimin e traumave të pashëruara në zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Çfarë po ndodh me Benin në kohë të pandemisë? Në një qoshe të dhomës dëgjohet edhe një zemër e vogël, rrahjet e të cilave sa shkojnë e përshpejtohen. Kjo zemër e […]

Përballu me Covid-in

22.05.2020 Nga: Dr. Russ Harris, autor i ‘The Happiness Trap’ (Kurthi i lumturisë).  Si të reagojmë efektivisht ndaj Krizës së Corona-s PËRBALLU ME COVID është përmbledhje e hapave praktikë të reagimit efektiv ndaj krizës së shkatuar nga Corona, duke i përdorur parimet e ACT (Acceptance and Commitment Therapy – Terapia e Pajtimit (pranimit) dhe Vendosshmërisë). […]