Komitetit për Marrëdhënie Ndërkombëtare i Shtëpisë së Lordëve viziton QKRMT

19/09/2017, Prishtinë

QKRMT pati kënaqësinë të mirëpres mysafirët e nderuar, përfaqësues të Komitetit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Shtëpisë së Lordëve: Baroneshën Coussins, Lord Grocott dhe Baroneshën Helic, stafi shoqërues: Roshani Palamakumbura dhe Kenneth Morrison, si dhe një përfaqësues nga Ambasada Britanike në Prishtinë.

Nikoqirë Feride Rushiti / QKRMT dhe Igballe Rogova, Rrjeti i Grave të Kosovës patën një takim dhe diskutim shumë interesant për zhvillimet dhe sfidat më të fundit, si dhe situatën socio-ekonomike dhe politike të Kosovës. Në veçanti, u diskutua çështja e luftimit të dhunës seksuale dhe të drejtave të grave.

________________________________

KRCT had the pleasure of welcoming honorable guests, representatives of the International Relations Committee of the House of Lords: Baroness Coussins, Lord Grocott, and Baroness Helic, accompanying staff: Roshani Palamakumbura and Kenneth Morrison, as well as representative from British Embassy/ Prishtina.
Host, Feride Rushiti/ KRCT and Igballe Rogova, Kosovo Women Network had very interesting meeting and discussion on latest developments and challenges, as well as the socio-economic and political situation of Kosovo. In particular, it was discussed the issue of combating sexual violence and women’s rights.

mehmet-musaj