Kuvendi i Anëtarëve dhe Bordi i Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës

24.05.2018

Kuvendi i Anëtarëve dhe Bordi i QKRMT-së

Anëtarët e Kuvendit dhe Anëtarët e Bordit të QKRMT-së, në takime të ndara, me datën 24 maj 2018 mbajtën mbledhjet e rregullta vjetore. Në këto takime, Drejtoresha Ekzekutive e QKRMT-së, raporti për punë dhe aktivitetet e QKRMT-së, po ashtu prezentoi edhe aktivitetet dhe projektet aktuale si dhe planifikimet e tjera për vitin 2018.

Kuvendi Anëtarëve, pranoi edhe katër anëtarë të rinjë në Kuvendin e anëtarëve të QKRMT-së:
1. Prof.Dr.Ismet Salihu
2. Prof.Dr.Selvete Krasniqi
3. Prof.Dr.Xhevdet Halili
4. Znj.Vlora Nikçi

mehmet-musaj