Lansohet fushata për ngritjen e fondeve ‘Bëhu zëri im:’

26/06/2018

Më 26 qershor 2018, u lansu fushata për ngritjen e fondeve ‘Bëhu zëri im.’

Qëllimi i kësaj kampanje është që përmes fondet e mbledhura në platformën online kosovaideas.com  të hapin një punëtori e cila do të shërbejë për aftësim dhe punësim, ku viktimat e dhunës seksuale të luftës do të fuqizoheshin brenda familjes dhe shoqërisë, përmes prodhimit dhe shitjes së punëdoreve.

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) fton tërë qytetarët e vullnetit të mirë që t’i bashkëngjitet kësaj iniciative humane për të mbështetur jetën pas dhunës seksuale për mijëra gra që kanë qenë subjekt i kësaj përvoje të tmerrshme gjatë luftës në Kosovë.

Jepju zë të pazëshmëve!

Për dinjitet dhe drejtësi!

Në mbështetje të jetës pas dhunës seksuale! 

DHURO!

https://kosovaideas.com/campaign/detail/427

________________________________________________________

On 26th of June 2018 is launched the funding campaign ‘Be My Voice.’

 This funding campaign aims that through raised funds via the kosovaideas.com online platform, to open a workplace that will serve for training and employment, wherein war rape victims will empower their role within family and society by creation and selling of handiwork.

KRCT invites citizens of good will to join this humane initiative to support life after sexual violence for thousands of women who has been subjected to this terrible experience during the war in Kosovo.

The Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT) invites citizens of good will to join this humane initiative to support life after sexual violence for thousands of women who has been subjected to this terrible experience during the war in Kosovo.

Give voice to voiceless!

For dignity and justice!

Support life after sexual violence!

DONATE!

https://kosovaideas.com/campaign/detail/427

mehmet-musaj