QKRMT është nderuar me vizitën e Lordit Tariq Ahmed , Baroneshës Heliq, dhe Ambasadorit të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, HMA Ruairí O’Connell

16/07/2018

QKRMT është nderuar sot me vizitën e Lordit Tariq Ahmed nga Wimbledon, Ministër i Shtetit në Zyrën e Jashtme dhe të Komonuelthit/Përfaqësues i posaçëm i kryeministrit Britanik për parandalimin e dhunës seksuale në konflikt, Baroneshës Heliq, anëtare e Dhomës së Lordëve dhe Ambasadorit të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, HMA Ruairí O’Connell.

Gjatë vizitës së sotme ne diskutuam për zhvillimet e fundit në kuadër të dokumentimit dhe identifikimit të dhunës seksuale në Kosovë dhe delegacioni pati mundësinë që të takojë disa të mbijetuar dhe të dëgjojë perspektivën e tyre lidhur me progresin e bërë deri më tani, sfidat me të cilat përballen dhe mënyrat për të adresuar stigmën rreth dhunës seksuale të luftës.


KRCT has been honored today with the visit of Lord Tariq Ahmad of Wimbledon, Minister of State at the Foreign & Commonwealth Office & Prime Minister’s Special representative on Preventing Sexual Violence in Conflict and The Baroness Helić, Member of the House of Lords and accompanied by HMA Ruairí O’Connell.

During today’s visit we discussed on the latest developments in the frame of documentation and identification of sexual violence in Kosova and the delegation had the opportunity to meet few survivors and hear their perspective on the progress has been made so far challenges they face and ways to address stigma around war related sexual violence.

mehmet-musaj