Untitled-3-01

118 Stories were told…

KRCT, in cooperation with international partners, has conducted a research which confirms that the trauma experienced as a result of sexual violence during the war in Kosovo, can be transmitted between generations. The children of the survivors, although born from post-war pregnancies, have shown epigenetic changes that are observed in the blood.

The findings of this research and its documented success would not have been possible without the participation of 118 women, survivors of sexual violence during the war in Kosovo. Blood samples were also taken from 119 of their children, as we had twins who also participated. These children, who became part of the research, are from post-war pregnancies.

* These images were purchased online and do not represent the real survivors of sexual violence during the war in Kosovo.

#thepainthroughtheveins

ALBANIAN:

118 histori u treguan…

QKRMT, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, ka bërë një hulumtim i cili vërteton se trauma e përjetuar si pasojë e dhunës seksuale gjatë kohës së luftës në Kosovë, mund të bartet ndër gjenerata. Fëmijët e të mbijetuarave të kësaj dhune, ndonëse të lindur nga shtatëzanitë e pasluftës, kanë shfaqur ndryshime epigjenetike që vërehen ne gjak.  

Gjetjet e këtij hulumtimi dhe suksesi i dokumentuar i tij s’do të ishte i mundur pa pjesëmarrjen e 118 grave, të mbijetuara të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Mostrat e gjakut u morën nga 119 fëmijë të tyre, pasi që në të morën pjesë edhe një palë binjakësh. Këta fëmijë, poashtu pjesëmarrës në hulumtim, janë nga shtatëzanitë e pasluftës.

* Këto imazhe janë të blera në internet dhe nuk përfaqësojnë të mbijetuarat e vërteta të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë.

#dhimbjandamarë