Facebook Feed

Prononcimi i QKRMT-së për Klan Kosova ... See MoreSee Less

Read more...

Formohet Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës

28/04/2017

Me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës sot është formuar zyrtarisht Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës. Komisioni i përbërë nga 9 anëtarë konstaton statusin e personave të dhunuar gjatë luftës, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara me rregulloren e punës.

Stafi i QKRMT-së, i angazhuar gati dy dekada në ofrimin e shërbimeve për të mbijetuarit e dhunës seksuale por veçanarisht edhe në avokimin për realizimin e të drejtave të tyre të garantuara me ligj, shprehë entuziazmin e madh për këtë vendim.

Formimi i Komisionit përmbyll procesin e filluar më herët me vendimin e mëhershëm të MPMS për autorizimin e katër Organizatave jo Qeveritare që do të mbështesin procesin e dokumentimit të dhunës seksuale.
Në emër të të mbijetuarve të dhunës seksuale, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarëve të Torturës falënderon institucionet e vendit për punën e bërë në njohjen e statusit të të mbijetuarve

QKRMT shpreson që shumë shejt do të kemi hapa praktik për dokumentimin e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, fillimin e aplikacioneve dhe shqyrtimin e tyre nga Komisioni.
... See MoreSee Less

Read more...

Sot me datë 26 prill është mbajtur Punëtoria për prezantimin e gjetjeve nga studimi "Dedikuar identifikimit të nevojave dhe potencialeve të të mbijetuarve të DHSBGJ për pjesëmarrjen e tyre në Qeverisje dhe mundësitë e punësimit në Kosovë” në Prishtinë , organizuar nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës/QKRMT në partneritet me QPFSH, përfituese e programit E4E.

QKRMT përkrahet në kuadër të Programit Angazhimi për Barazi, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe implementuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim - ATRC.
----
Today on 26th of April was held a Workshop for the presentation of the findings from the study "Dedicated to the identification of needs and potentials of SGBV survivor for their participation in Governance and employment opportunities in Kosovo” in Pristina, organized by Kosova Rehabilitation Center for Torture Victims /KRCT in partnership with CPHF, beneficiary of the E4E Program.

KRCT is supported under Engagement for Equality (E4E) Program, funded by the United States Agency for International Development - USAID and implemented by Advocacy Training and Resource Center-ATRC
... See MoreSee Less

Read more...

Information Spot

Our information center

Gallery

Our pictures

cpwr_banner2

Main Donors

british
unhcr
usa
usaid
open
european
dignity
antres
bmz_medica
civil

Donate

To help us in fight against the phenomenon of torture, donate: