Facebook Feed

26 Qershor 2017

26 Qershori është dita ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara në mbështetje të viktimave të torturës.
Po e shënojmë këtë ditë në kohë sfiduese: tre dekada pas hyrjes në fuqi të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër torturës, shumë njerëz në botë jetojnë në vende ku tortura është ende e vërtetë dhe e pranishme.

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarëve të Torturës, në shënimin e 26 Qershorit, edhe një herë ngre zërin për për intensifikimin e hapave institucional në njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftë në Kosovë dhe për zbatimin e plotë të ligjit.

QKRMT kërkon nga institucionet qeveritare dhe gjithë mekanizmat tjerë që:

- Institucionet e reja qeveritare të vazhdojnë punën e mbetur në përgaditjet përfundimtare për funksionalizimin e komisionit shtetëror për verifikimin dhe dokumentimin e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë si dhe hapjen zyrtare të aplikimit për njohjen e statusit të të mbijetuarëveë
- Të ndahet buxheti për këtë qëllim dhe të caktohet shumë dinjitoze e pensionit për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë
- Të ofrohen shërbime shëndetësore falas dhe programe ekonomike për të mbijetuarit si dhe të përmirësohet qasja në drejtësi për të mbijetuarit
- Qeveria të padisë Serbinë për të gjitha krimet e bëra në Kosovë dhe të kërkoj kompenzimin e dëmëve të luftës;
- Të krijohen procedurat standarde të veprimit për masat që secili insitucion duhet të ndërmarr gjatë procesit të hetimit dhe dokumentimit të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë;

Këto rekomandime janë nxjerrur nga tryeza e mbajtur me 19 Qershor 2017, me pjesëmarrës të shquar lokal dhe ndërkombëtar, aktivist të kësaj qështje!
... See MoreSee Less

Read more...

QKRMT dhe Institucioni i Avokatit të Popullit nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit për aktivitete të përbashkëta në përmbushje të mandatit të monitorimit të të drejtave të njeriut në vendet e privimit të lirisë në Kosovë.

Kjo Marrëveshje buron nga dispozitat e Ligjit i Avokatit të Popullit Nr. 05/L-019 për krijimin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës në Kosovë.

--

KRCT and Ombudsperson Institution signed Memorandum of Cooperation for joint activities in fulfilling the mandate of monitoring human rights in places of detention in Kosovo.

This Agreement stems from the provision of Law on Ombudsperson no. 05/L-019 on the establishment of National Preventive Mechanism against Torture in Kosovo.

21.06.2017
... See MoreSee Less

Read more...

#MeRefugjatët - 20 Qershor, Dita Botërore e Refugjatëve
QKRMT i bashkohet iniciatives botërore per te shenuar fuqinë, kurajone dhe reziliencen e miliona refugjatëve në botë.
Jemi me ju!

#WithRefugees – 20 June, World Refugee Day

KRCT joins the world initiative to commemorate strength, courage and resilience of millions of refugees in world.
We stand together!
... See MoreSee Less

When we stand #WithRefugees, we stand for respect and diversity for all. Today is World #RefugeeDay.

Read more...

Information Spot

Our information center

Gallery

Our pictures

krct_cpwr_banner

Main Donors

british
unhcr
usa
usaid_logo
atrc_logo
european
open
dignity
antres
bmz_medica
civil

Donate

To help us in fight against the phenomenon of torture, donate: