Opšti podaci
(Deo A)

Pol
Ženski 755
Muški 45
Mesto boravka
Selo 486
Grad 314
Nacionalnost
Albanska 765
Bosanska 6
Romska 20
Aškalijska 8
Egipatska 1

 

Vjerska pripadnost
Islam / musliman 789
Katolička vjera / katolik 10
Other 1
Državljanstvo
Kosovsko 795
Civilni status
Nevenčan/a 51
Venčan/a 599
Razveden/a 57
Zaručen/a
Živim zajedno sa partnerom/ partnericom 2
Udovac/ udovica 90
Drugo 1
Status zaposlenja
Zaposlen/a 107
Samozaposlen/a 36
Nezaposlen/a 642
Student/ ica
Pensionista 6
Drugo 1