Opšti podaci
(Deo A)

Pol
Ženski 844
Muški 56
Mesto boravka
Selo 540
Grad 360
Nacionalnost
Albanska 863
Serb
Turk
Bosanska 6
Romska 22
Aškalijska 8
Egipatska 1
Goran
Drugo
Vjerska pripadnost
Islam / musliman 887
Katolička vjera / katolik 12
Orthodox
Drugo 1
Državljanstvo
Kosovsko 893
Civilni status
Nevenčan/a 56
Venčan/a 673
Razveden/a 67
Zaručen/a
Živim zajedno sa partnerom/ partnericom 2
Udovac/ udovica 101
Drugo 1
Status zaposlenja
Zaposlen/a 134
Samozaposlen/a 45
Nezaposlen/a 705
Student/ ica
Pensionista 7
Drugo 1