Podaci o dogadjaju

(Deo B)

Regija gde se odvio dogadjaj
Priština 265
Mitrovica 157
Peć 128
Prizren 53
Djakovica 171
Uroševac 14
Gnjilane 9
Drugo 3
Selo 537
Grad 263
Mesto dogadjaja
U žrtvinoj kući 161
U kući druge osobe / nekoga drugog 382
Na ulici/ cesti 20
Na otvorenom ambientu 85
U autu/ vozilu 4
U školi 25
Objekat / Edukativna ustanova 3
Objekat / Zdravstvena ustanova 5
Ustanova za brigu o deci 0
Ustanova sa brigu o starcima 0
Policijska stanica 18
Zatvor/ pritvor 6
Vojni kampovi 0
Vojne ustanove 0
Kontrolne tačke 7
Granične tačke 9
Kampovi za raseljene ličnosti 0
Ne zna se 2
Drugo 77
Dogadjaj je bio:
Jedan dogadjaj 693
Ponovljeni dogadjaj 93
Ponovljeni dogadjaj tekom jednog perioda vremena 14
Da li je dogadjaj bio:
Individualan (samo jedna žrtva) 423
Grupni (bilo je više žrtava) 366
Drugo 11

Svedok

Da li je bilo svedoka
Da 609
Ne 177
Nije poznato 14
Ako je bilo svedoka, da li ste imali porodične veze sa njima
Bili su članovi porodice 434
Bili su poznati, ali ne članovi porodice 62
Bili su nepoznati 111
Nije poznato 12
Da li ste bili svedok silovanja drugih
Da 403
Ne 385
Drugo 12
0-9 8
10-17 112
18-28 361
29-39 256
40-50 61
51-65 2
65 0
Da li ste pripadali nekoj od ranjivih grupa tokom vremena kad se dogadjaj odvio
Ispod 18 godina 120
Preko 65 godina 0
Hronične bolesti 1
Pod lečenjem 4
Trudna 52
Nakon porodjaja 17
Osoba sa fizičkim nesposobnostima 3
Osoba sa mentalnim poremećajima 2
Ne pripada nijednoj ranjivoj grupi 568
Drugo 4
Status žrtve (u vreme kad se dogadjaj odvio)
Civil/e 795
Vojnik
Zdravstveni radnik
Branitelj ljudskih prava
Novinar
Politički aktivista
Demonstrant
Student
Zatvorenik/ pritvorenik 3
Nije poznato 1
Drugo 1
Svrha silovanja
Naskoditi etničkoj grupi 398
Uništavanje ličnosti 551
Uterivanje straha i pritisak nad drugima 187
Izvlačenje informacija protiv drugih 69
Pretnja 240
Kazna 168
Diskriminacija 124
Ponižavanje 631
Nijedna od gore navedenih
Neka druga svrha 2