Podaci o dogadjaju

(Deo B)

Regija gde se odvio dogadjaj
Priština 307
Mitrovica 173
Peć 139
Prizren 57
Djakovica 193
Uroševac 15
Gnjilane 13
Drugo 1
Selo 601
Grad 299
Mesto dogadjaja
U žrtvinoj kući 178
U kući druge osobe / nekoga drugog 430
Na ulici/ cesti 21
Na otvorenom ambientu 98
U autu/ vozilu 5
U školi 28
Objekat / Edukativna ustanova 4
Objekat / Zdravstvena ustanova 6
Ustanova za brigu o deci
Ustanova sa brigu o starcima
Policijska stanica 20
Zatvor/ pritvor 7
Vojni kampovi
Vojne ustanove
Kontrolne tačke 8
Granične tačke 21
Kampovi za raseljene ličnosti
Ne zna se 2
Drugo 88
Dogadjaj je bio:
Jedan dogadjaj 774
Ponovljeni dogadjaj 110
Ponovljeni dogadjaj tekom jednog perioda vremena 16
Da li je dogadjaj bio:
Individualan (samo jedna žrtva) 470
Grupni (bilo je više žrtava) 419
Drugo 11

Svedok

Da li je bilo svedoka
Da 686
Ne 199
Nije poznato 15
Ako je bilo svedoka, da li ste imali porodične veze sa njima
Bili su članovi porodice 419
Bili su poznati, ali ne članovi porodice 65
Bili su nepoznati 128
Nije poznato 13
Da li ste bili svedok silovanja drugih
Da 454
Ne 433
Drugo 13
0-9 8
10-17 129
18-28 403
29-39 294
40-50 64
51-65 2
65 0
Da li ste pripadali nekoj od ranjivih grupa tokom vremena kad se dogadjaj odvio
Ispod 18 godina 137
Preko 65 godina
Hronične bolesti 1
Pod lečenjem 5
Trudna 61
Nakon porodjaja 18
Osoba sa fizičkim nesposobnostima 3
Osoba sa mentalnim poremećajima 2
Ne pripada nijednoj ranjivoj grupi 641
Drugo 4
Status žrtve (u vreme kad se dogadjaj odvio)
Civil/e 894
Vojnik
Zdravstveni radnik
Branitelj ljudskih prava
Novinar
Politički aktivista
Demonstrant
Student
Zatvorenik/ pritvorenik 3
Nije poznato 1
Drugo 2
Svrha silovanja
Naskoditi etničkoj grupi 472
Uništavanje ličnosti 625
Uterivanje straha i pritisak nad drugima 205
Izvlačenje informacija protiv drugih 76
Pretnja 285
Kazna 203
Diskriminacija 154
Ponižavanje 704
Nijedna od gore navedenih
Neka druga svrha 3