Socialni aspekti

(Deo F)

Vlasnik/ca kuće 147
Beskućnik/ca 12
Sa užom porodicom 467
Sa širom porodicom 90
Unajmljeno mesto 65
Drugo 19
Dobri 103
Prosečni 515
Loši 182