Socialni aspekti

(Deo F)

Vlasnik/ca kuće 161
Beskućnik/ca 12
Sa užom porodicom 534
Sa širom porodicom 96
Unajmljeno mesto 74
Drugo 23
Dobri 116
Prosečni 580
Loši 204