„Dokumentovanje zlocina seksualnog zlostavljanja tokom rata na Kosovu“

 

KCRŽT je po prvi put na Kosovu započeo sprovođenje projekta koji ekskluzivno dokumentuje zločine seksualnog zlostavljanja tokom rata na Kosovu. Od završetka rata, nedostajala je baza podataka koja je dobro strukturisana, u kojoj bi se dokumentovali specifično zločini  eksualnog zlostavljanja, zato je KCRŽT uz podršku Ambasade Švajcarske počeo sprovođenje projekta: „Povećanje angažovanja za tranzicionu pravdu na Kosovu putem dokumentovanja seksualnog zlostavljanja tokom rata“. 

Ovaj projekat ima za cilj sveobuhvatno dokumentovanje slučajeva seksualnog zlostavljanja tokom rata na Kosovu, kao i podizanje javne svesti o tom pitanju. Projekat sprovodi KCRŽT u partnerstvu sa ovlašćenim NVO-ima The Centre for the Promotion of Women’s Rights (CPWR), Medica Kosova i Medica Gjakova.

Broj dokumentovanih slučajeva: 1080

Prikupljanje podataka vršili su KRCT – 353, i partnerske organizacije: Medica Kosova – 195, KPDG – 255, i Medica Gjakova – 277.

Ovaj projekat je podržala: