Zdravstvene posledice

(Deo D)

Zdravstvene štete kao posledice silovanja:
Fizičke 763
Psihološke 888
Nema 5
Nije poznato 1
Drugo 9
Vrste povreda kao rezultat silovanja:
Povrede genitalija 378
Telesne povrede 386
Ovorene rane 92
Paralizovani udovi 4
Površinske provrede kože i mišića 247
Neodredjene povrede
Nijedna diagnosticirana povreda 63
Druge povrede 91
Da li je bilo trudnoće kao posljedica silovanja
Da 35
Ako da, šta se dogodilo sa detetom
Osigurana je briga o detetu 6
Napušteno je
Pobačeno je 28
Drugo 1