Zdravstvene posledice

(Deo D)

Zdravstvene štete kao posledice silovanja:
Fizičke 673
Psihološke 789
Nema 5
Nije poznato 1
Drugo 9
Vrste povreda kao rezultat silovanja:
Povrede genitalija 349
Telesne povrede 342
Ovorene rane 87
Paralizovani udovi 4
Površinske provrede kože i mišića 226
Neodredjene povrede 0
Nijedna diagnosticirana povreda 57
Druge povrede 75

 

Da li je bilo trudnoće kao posljedica silovanja
Da 32
Ako da, šta se dogodilo sa detetom
Osigurana je briga o detetu 6
Napušteno je 0
Pobačeno je 25
Drugo 1