Pasojat shëndetësore
(Pjesa D)

Dëmet shëndetësore si pasojë e dhunimit:
Fizike 763
Psikologjike 888
Nuk ka 5
Nuk dihet 1
Tjetër 9
Dëmet shëndetësore si pasojë e dhunimit:
Lëndime në gjenitale 378
Lëndime trupore 386
Plagë të hapur 92
Gjymtyrë të paralizuara 4
Lëndime sipërfaqësore të lëkurës dhe muskujve 247
Lëndime të paspecifikuara
Asnjë lëndim i diagnostifikuar 63
Lëndime të tjera 91

Shtatëzania si pasojë e dhunimit

A ka pasur shtatëzani, si pasojë e dhunimit
Po 35
Nëse po, çfarë ka ndodhur me fëmijën
Është ofruar përkujdesje ndaj fëmiut 6
Është braktisur 0
Është abortuar 28
Tjetër 1