Pasojat shëndetësore
(Pjesa D)

Dëmet shëndetësore si pasojë e dhunimit:
Fizike 284
Psikologjike 339
Nuk ka 3
Nuk dihet
Tjetër 8
Dëmet shëndetësore si pasojë e dhunimit:
Lëndime në gjenitale 174
Lëndime trupore 161
Plagë të hapur 48
Gjymtyrë të paralizuara 1
Lëndime sipërfaqësore të lëkurës dhe muskujve 124
Lëndime të paspecifikuara
Asnjë lëndim i diagnostifikuar 27
Lëndime të tjera 44

Shtatëzania si pasojë e dhunimit

A ka pasur shtatëzani, si pasojë e dhunimit
Po 13
Nëse po, çfarë ka ndodhur me fëmijën
Është ofruar përkujdesje ndaj fëmiut 1
Është braktisur
Është abortuar 11
Tjetër 1