Aspektet sociale

(Pjesa F)

Aspektet sociale

Pronar/e i/e shtëpisë 75
I/e pastrehë 5
Duke jetuar në familje të ngushtë 194
Duke jetuar në familje të gjerë 31
Me qera 33
Tjetër 7
Të mira 42
Mesatare 217
Jo të mira 86