Aspektet sociale

(Pjesa F)

Aspektet sociale

Pronar/e i/e shtëpisë 161
I/e pastrehë 12
Duke jetuar në familje të ngushtë 534
Duke jetuar në familje të gjerë 96
Me qera 74
Tjetër 23
Të mira 116
Mesatare 580
Jo të mira 204